ლაურა ბეტინი

Laura Bettini

ლაურა ბეტინი არის იტალიელი სტომატოლოგი, ისთმანის სტომატოლოგიურ ინსტიტუტში ასპირანტი პაროდონტოლოგიაში, ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯში. ამ სვეტში იგი აპირებს განიხილოს პაროდონტოლოგიაში არსებული უახლესი კვლევების ინოვაციური თემები დიმპლომური და დიპლომის შემდგომი დისერტაციების საფუძველზე. გაუგზავნეთ მას თქვენი დისერტაციის აბსტრაქტი herald@periocampus.com-ზე, ყველაზე ინოვაციური თემები წარმოდგენილი და განხილული იქნება შემდეგ გამოცემაში!