პერიო ფიქრისთვის
Filippo Graziani
ივლისი 01, 2020
by ფილიპპო გრაციანი

„მინიმალურად ინვაზიური სტომატოლოგია (“Minimally Invasive Dentistry) - ვფიქრობ, ბოლო წლებში, ამ ტერმინის არსებობა და მისი ხშირი გამოყენება შეუმჩნეველი არავისთვის დარჩებოდა. Pubmed ამას ძალიან მკაფიოდ გვიჩვენებს: ამ თემაზე სტატიების რაოდენობა ლოგარითმულად იზრდება, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად 200-მდე ახალი ხელნაწერი გაჩნდა. როგორც ყოველთვის, ჩვენი საყვარელი პაროდონტოლოგია ამ ცვლილებების სათავეში დგას.

წაიკითხე მეტი