პერიო ფიქრისთვის
Nikos Mattheos
მარტი 16, 2021
by ნიკოს მატტეოს

 

წარმატებული იმპლანტაციისთვის ყველაზე დიდი ხელის შემშლელი ფაქტორია პერი-იმპლანტიტის განვითარება, ამ დროს პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანია. ამჟამად დიდი ძალისხმევაა მიმართული შესაბამისი რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრისკენ. კვლევების შედეგად გამოვლინდა ბევრი ლოკალური და სისტემური ფაქტორი. ამ ფაქტორებს შორის ყურადღებას იქცევს რბილი ქსოვილების მოცულობა. პერი-იმპლანტიტის განვითარების რისკ-ფაქტორებში რბილი ქსოვილების სისქის და სიმაღლის მნიშვნელობას განიხილავენ. მაგრამ რამდენად წავედით წინ ამ მიმართულებით? 

დასახელება ნიშნავს ცოდნას

დასაწყისშივე უნდა განისაზღვროს, თუ რას ვეძებთ. უკბილო ალვეოლური მორჩის ლორწოვანზე უფრო ადვილია რბილი ქსოვილების „სისქის“ და „სიმაღლის“ განსაზღვრა.

წაიკითხე მეტი