პერიო ფიქრისთვის
Filippo Graziani
თებერვალი 20, 2020
by ფილიპპო გრაციანი

გავბედავ და ვიტყვი, რომ „უიმედო კბილის“ ცნება გარკვეულწილად რთული და დელიკატური საკითხია. ჩემი ოცწლიანი კარიერის განმავლობაში, ასეთი დილემის წინაშე ბევრჯერ ვყოფილვარ. როგორც წესი, უიმედო კბილად შეიძლება ჩაითვალოს კბილი, რომელიც დაავადდა იმ დონემდე, რომ მისი შენარჩუნება პაციენტისთვის არაკეთილსაიმედო და შეიძლება საზიანოც კი იყოს. მაგალითისთვის, კბილის ვერტიკალური მოტეხილობა მისი ექსტრაქციის პირდაპირი ჩვენებაა.

ძვლის გამოხატული ვერტიკალური რეზორბცია, ღრმა პაროდონტული ჯიბეები თანმხლები ძვალშიდა დეფექტებით, III ხარისხის ფურკაციის დაზიანება, განსაკუთრებით ზედა ყბაზე, ენდო-პაროდონტული დაზიანება, ძვლის რეზორბცია ფესვის მწვერვალოვანი ნაწილის მიდამოში, III ხარისხის მორყევა კლინიკური მიმაგრების დარღვევით და სხვა, ხშირად პაროდონტოლოგიურ პრაქტიკაში ფასდება, როგორც კბილის პროგნოზის განმსაზღვრელი ფაქტორები.

 

წაიკითხე მეტი